ยินดีต้อนรับ เข้าสู่  บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอคิวจี การ์ด  จำกัด ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นบริษัทฯ ของคนไทย ก่อตั้งขึ้นจากคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยมากกว่า 30 ปี โดยมีแนวความคิด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นปัจจัย การครอง ชีพของพนักงานควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการเกิดความ ประทับใจและอุ่นใจในงานบริการของเรา
 • 02 914 3428-9
  02 914 3430
 • e-mail : security@iqg.co.th

  Welcome to iqg.co.th

  • บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอคิวจี การ์ด จำกัด
  • บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอคิวจี การ์ด จำกัด ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นบริษัทฯ ของคนไทย
   ก่อตั้งขึ้นจาก คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยมากกว่า 30 ปี โดยมีแนวความคิด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นปัจจัย การครอง ชีพของพนักงานควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการเกิดความประทับใจและอุ่นใจในงานบริการของเรา

   การคัดสรรบุคลากรเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด ทั้งนี้ เรามีการฝึกอบรมพนักงาน รปภ. อย่างสม่ำเสมอ และมีเจ้า
   หน้าที่ปฏิบัติการ คอยตรวจตราควบคุมการทำงานของพนักงาน รปภ พร้อมทั้งรายงาผลมายังส่วนกลาง หากพบเหตุการณ์
   ที่ผิดปกติ เราจะไม่รีรอที่จะแก้ไข เพราะความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่เราตระหนักและให้ความสำคัญมากที่สุด
   เพราะเราเชื่อมั่นว่า ความประทับใจในผลงานเป็นสิ่งพิสูจน์ถึงความตั้งใจในการทำงาน
  • บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอคิวจี การ์ด จำกัด
  • บริษัท รักษาความปลอดภัย ไอคิวจี การ์ด จำกัด ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นบริษัทฯ ของคนไทย ก่อตั้งขึ้นจาก
   คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัยมากกว่า 30 ปี โดยมีแนวความคิด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   ความมุ่งมั่น และความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพงานรักษาความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นปัจจัย การครอง
   ชีพของพนักงานควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้ผู้ที่ใช้บริการเกิดความ
   ประทับใจและอุ่นใจในงานบริการของเรา

   การคัดสรรบุคลากรเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด ทั้งนี้ เรามีการฝึกอบรมพนักงาน รปภ. อย่างสม่ำเสมอ และมีเจ้า
   หน้าที่ปฏิบัติการ คอยตรวจตราควบคุมการทำงานของพนักงาน รปภ พร้อมทั้งรายงาผลมายังส่วนกลาง หากพบเหตุการณ์
   ที่ผิดปกติ เราจะไม่รีรอที่จะแก้ไข เพราะความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่เราตระหนักและให้ความสำคัญมากที่สุด
   เพราะเราเชื่อมั่นว่า ความประทับใจในผลงานเป็นสิ่งพิสูจน์ถึงความตั้งใจในการทำงาน